Tài chính

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VPBank mới nhất tháng 10/2018

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VPBank mới nhất tháng 10/2018

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VPBank tháng 10/2018 cao nhất lên đến 6,9%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện tại có 5 mức tiền gửi tiết kiệm: dưới 100 triệu đồng, từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng, từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng và từ 10 tỷ đồng trở lên. Mức chênh lệch lãi suất giữa các mức tiền gửi từ 0-1%/năm.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ thời hạn 1 tuần đến 3 tuần lãi suất 1%/năm. Khách hàng gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng cho hai mức dưới 100 triệu đồng và từ 10 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lãi suất 4,6%/năm, ba mức tiền tiếp theo lãi suất lần lượt là 4,8%/năm; 4,9%/năm và 4,9%/năm. Với kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng, khách hàng gửi tiết kiệm dưới 500 triệu đồng lãi suất 4,7%/năm, từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng lãi suất 4,9% và từ 5 tỷ đồng trở lên lãi suất 5%.

Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng lãi suất là 6,2%/năm cho mức tiền dưới 500 triệu đồng; 6,3%/năm cho mức tiền 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng và 6,4%/năm cho mức tiền từ 5 tỷ đồng trở lên.

Các kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng lãi suất 6,6%/năm cho mức tiền dưới 500 triệu đồng; 6,7%/năm cho số tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng và 6,8%/năm cho hai mức tiền còn lại.

Mức lãi suất 6,7%/năm; 6,8%/năm và 6,9%/năm lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng và các mức tiền dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại ngân hàng VPBank trực tuyến lãi suất dao động từ 1% đến 6,9%/năm.

Cụ thể, mức lãi suất 1%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi 1 đến 3 tuần các mức tiền. Khách hàng gửi tiền trực tuyến kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng lãi suất 4,6%/năm cho số tiền dưới 500 triệu đồng, 4,8%/năm cho mức tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng và 4,9% cho khoản tiền từ 5 tỷ đồng trở lên. Với kỳ hạn tiền gửi 3 tháng và 4 tháng lãi suất là 4,7% cho mức tiền dưới 500 triệu đồng; 4,9% cho mức từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng và 5% cho hai mức còn lại.

Khách hàng sẽ nhận lãi suất 6,2%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 9 tháng số tiền dưới 500 triệu đồng, 6,3%/năm cho mức tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng và 6,4%/năm cho hai mức tiền từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng và từ 10 tỷ đồng trở lên.

Hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng khách hàng gửi tiền dưới 500 triệu đồng lãi suất 6,6%/năm; từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng là 6,7%/năm và từ 5 tỷ đồng trở lên là 6,8%/năm.

Đối với các thời hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng mức tiền dưới 500 triệu đồng nhận lãi suất 6,7%/năm; từ 500 triệu đồng đến dưới 5 tỷ đồng 6,8%/năm và từ 5 tỷ đồng trở lên là 6,9%/năm.

Bên cạnh đó, VPBank cũng triển khai rất nhiều sản phẩm tiết kiệm khác như: Tiết kiệm bảo chứng thấu chi, chứng chỉ tiền gửi dài hạn ghi danh, tiết kiệm bảo toàn thịnh vượng, tiết kiệm gửi góp linh hoạt, tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm kỳ hạn ngày và tiết kiệm trực tuyến với lãi suất vô cùng hấp dẫn cũng như vô vàn ưu đãi đặc biệt.

Tags
Show More

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close

Bạn cần tắt AdBlock

Mong bạn ủng hộ CNGD bằng cách tắt AdBlock đi bởi để duy trì hoạt động và có những bài viết giá trị hơn nữa.