Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á tháng 1/2019 cao nhất là 8%/năm

lai suat ngan hang bac a thang 12019 cao nhat la 8nam
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Nguồn: BacABank)

Lãi suất Ngân hàng Bắc Á trong tháng 1/2019 đã được điều chỉnh tăng tại một số kì hạn từ 9 tháng đến 12 tháng so với tháng 12/2018.

Cụ thể, đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi cuối kì, tiền gửi tiết kiệm không kì hạn và có kì hạn từ 1 – 3 tuần đang được hưởng mức lãi suất là 1%/năm. Các khoản tiền gửi có kì hạn ngắn từ 1 – 5 tháng có lãi suất là 5,5%/năm

Ngân hàng Bắc Á đang áp dụng mức lãi suất khá cao đối với các khoản tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, kì hạn từ 6 – 7 tháng có lãi suất là 7,3%/năm, kì hạn 8 tháng có lãi suất 7,4%/năm.

Tiền gửi kì hạn 9 tháng và 10 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là 7,6%/năm (tăng 0,2 điểm % so với tháng 12/2018).

Tiết kiệm kì hạn 11 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 7,7%/năm (tăng 0,2 điểm %) ; kì hạn 12 là 7,9%/năm (tăng 0,2 điểm %).

Các kì hạn 13 tháng,15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất 8%/năm.

Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng quý, các kì hạn 6 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 7,2%/năm, 9 tháng là 7,4%/năm (tăng 0,1 điểm %) và 12 tháng là 7,5%/năm.

Các kì hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất là 7,8%/năm

Đối với tiền gửi tiết kiệm trả lãi hàng tháng, kì hạn 2 – 5 tháng có mức lãi suất là 5,4%/năm; 6 tháng và 7 tháng là 7,1%/năm; 8 tháng là 7,2%/năm;

Tiền gửi kì hạn 9 tháng đang được áp dụng mức lãi suất 7,3%/năm (tăng 0,1 điểm %); 10 và 11 tháng là 7,4%/năm (tăng 0,1 điểm %).

Lãi suất áp dụng cho kì hạn 12 tháng là 7,6%/năm (tăng 0,2 điểm %). Các kì hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng có cùng mức lãi suất huy động là 7,7%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bắc Á khảo sát tại 21/1/2019

Kỳ hạn Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)
Không kỳ hạn 1
01 tuần 1
02 tuần 1
03 tuần 1
01 tháng 5,5
02 tháng 5,4 5,5
03 tháng 5,4 5,5
04 tháng 5,4 5,5
05 tháng 5,4 5,5
06 tháng 7,1 7,2 7,3
07 tháng 7,1 7,3
08 tháng 7,2 7,4
09 tháng 7,3 7,4 7,6
10 tháng 7,4 7,6
11 tháng 7,4 7,7
12 tháng 7,6 7,5 7,9
13 tháng 7,7 8
15 tháng 7,7 7,8 8
18 tháng 7,7 7,8 8
24 tháng 7,7 7,8 8
36 tháng 7,7 7,8 8

Nguồn: Website BacABank

Theo Mạnh Đức/Kinh tế & Tiêu dùng

Tags
Show More

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close
Close

Bạn cần tắt AdBlock

Mong bạn ủng hộ CNGD bằng cách tắt AdBlock đi bởi để duy trì hoạt động và có những bài viết giá trị hơn nữa.