CẨM NANG GIA ĐÌNH – TRAO GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG

Thứ sáu, 23/08/2019

Tiến sĩ Phạm Văn Sơn định hướng đổi mới giáo dục và phát triển nhân lực giai đoạn 2011- 2020

17/09/2018 10:59

Phó Giáo Sư.Tiến sĩ. Phạm Văn Sơn

Nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổng biên tập tạp chí Thiết bị Giáo dục

Giảng viên trường Đại học Bách Khoa

Giảng viên Học viên Giáo dục

Hội đồng hướng dẫn thạc sĩ sinh viên Học viện Chính Trị

Quy hoạch phát triển nhân lực Thành phồ Hồ Chí Minh

Giảng viên hướng nghiệp phân luồng học sinh THPT theo định hướng đổi mới giáo dục và quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011- 2020

Giảng viên Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho giáo viên thời 4.0

Đọc thêm

lên đầu trang