Thứ năm, 16/08/2018

Tặng 5 vé học bổng đào tạo xây dựng doanh nghiệp tự động

17/07/2018 08:45

Chúng tôi sẽ trao cho bạn cơ hội trở thành chuyên viên hệ thống Infusion + Referral với học bổng 100% chi phí + các bí kíp “thân truyền” dành cho đệ tử + thu nhập các bạn khác trong nghề: 25tr/ tháng trở lên. Học bổng khoá học ở ngoài đang thu ít nhất 25tr nay bạn được tặng 100%.

Để được học, bạn cần:

1) Cùng thầy triển khai 3 dự án cộng đồng được thầy giáo chỉ định.

2) Đồng hành với thầy trong 3 tháng để thực tập trước khi ra nghề cho giỏi.

3) Cùng thầy triển khai và vận hành 5 doanh nghiệp để nâng cao kinh nghiệm + có thu nhập nếu triển khai tốt.

Bạn sẵn sàng thì comment dưới bài post này nhé + share về tường của mình + tag 2 người bạn có cùng đam mê CNTT & xây dựng doanh nghiệp tự động.

Lịch học HN và HCM như trong web nhé: www.tntdigital.edu.vn

Comment: HN nếu bạn ở Hà Nội, HCM nếu ở HCM nhé. (Họ tên, Sđt, email)
(có pv để sàn lọc và chọn các bạn thật sự phù hợp)

Đọc thêm

lên đầu trang

210-260 study guides With 210-260 study guides the fast development of our 400-101 exam demo society, life-long learning 400-101 exam demo 300-115 exam pdf 400-101 exam demo has 300-115 exam pdf become very important for 300-115 exam pdf everyone. 300-115 exam pdf 300-115 exam pdf 210-260 study guides 300-115 exam pdf 300-115 exam pdf This is because 400-101 exam demo one needs 210-260 study guides lo acquire new 400-101 exam demo 210-260 study guides knowledge continuously in order to meet the 300-115 exam pdf 210-260 study guides needs 210-260 study guides 210-260 study guides of 400-101 exam demo his 400-101 exam demo work. I 210-260 study guides think 210-260 study guides that life-long learning is very necessary 300-115 exam pdf to us. We can choose 300-115 exam pdf either 300-115 exam pdf 300-115 exam pdf of 300-115 exam pdf the two 400-101 exam demo ways mentioned 300-115 exam pdf above, It depends 210-260 study guides 400-101 exam demo on your personal preference 400-101 exam demo and 300-115 exam pdf 300-115 exam pdf 210-260 study guides 210-260 study guides interest. I prefer the 400-101 exam demo first 210-260 study guides one because this kind of learning is systematic 400-101 exam demo and formal. 210-260 study guides 400-101 exam demo With the 210-260 study guides help of the teachers, it is 400-101 exam demo 400-101 exam demo easier to learn and quicker 400-101 exam demo to get what you need for your work.