CẨM NANG GIA ĐÌNH – TRAO GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG

Thứ ba, 25/06/2019

5 điều không oán trách chính là hiếu thảo với cha mẹ

12/06/2019 11:13

Người xưa có câu: “Bách thiện hiếu vi tiên” có nghĩa là trong trăm cái thiện thì hiếu là đứng đầu, đủ để thấy việc con cái hiếu thảo với cha mẹ là việc quan trọng đến thế nào.

lên đầu trang