Việc làm - RSS Việc làm RSS Wed, 28 Jun 2017 22:47:37 GMT rss:http://camnanggiadinh.com.vn/rss http://camnanggiadinh.com.vn/rss/viec-lam-80.rss Tuyển nhân viên tư vấn
Cẩm Nang Gia Đình www.camnanggiadinh.com.vn mở rộng quy mô cần tuyển 10 nhân viên văn phòng chuyên trực điện thoại và tư vấn.]]>
Fri, 03 Mar 2017 14:40:32 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-nhan-vien-tu-van-n18248.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-nhan-vien-tu-van-n18248.html 0
Tuyển lao động Nhật Bản ngành nghề thủy sản
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản ngành nghề thủy sản lương cơ bản 149.000 yên]]>
Tue, 27 Dec 2016 16:44:54 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-nganh-nghe-thuy-san-n18156.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-nganh-nghe-thuy-san-n18156.html 0
Tuyển lao động Nhật Bản làm giò
Tuyển lao động Nhật bản làm giò xuất cảnh năm 2017]]>
Tue, 27 Dec 2016 16:41:51 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-lam-gio-n18155.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-lam-gio-n18155.html 0
Tuyển nữ chế biến thực phẩm xuất khẩu lao động Nhật Bản
Tuyển nữ chế biến thực phẩm, làm sushi tại Nhật Bản]]>
Sat, 24 Dec 2016 11:50:16 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-nu-che-bien-thuc-pham-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-n18122.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-nu-che-bien-thuc-pham-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-n18122.html 0
Tuyển thợ hàn xuất khẩu lao động Nhật Bản
Tuyển thợ hàn biết tay nghề Hàn, hàn bán tự động xuất khẩu lao động tại Nhật Bản]]>
Sat, 24 Dec 2016 11:45:32 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-tho-han-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-n18121.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-tho-han-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-n18121.html 0
Tuyển nam thao tác máy hoàn thiện sản phẩm
Tuyển nam thao tác máy hoàn thiện sản phẩm công cụ JIG (lấy nguồn ngoài)]]>
Sat, 24 Dec 2016 11:39:58 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-nam-thao-tac-may-hoan-thien-san-pham-n18120.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-nam-thao-tac-may-hoan-thien-san-pham-n18120.html 0
Tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản làm may
Tuyển 6 lao động nữ làm may xuất khẩu lao động Nhật Bản xuất cảnh 5/2017]]>
Fri, 23 Dec 2016 18:04:06 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-lam-may-n18112.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-lam-may-n18112.html 0
Tuyển gấp đi xuất khẩu lao động Nhật bản lương 170,000 Yên/1 tháng
Tuyển gấp 5 nữ làm dệt vải đi xuất khẩu lao động Nhật bản lương 170,000 Yên/1 tháng]]>
Fri, 23 Dec 2016 17:30:20 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-gap-di-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-luong-170000-yen1-thang-n18111.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-gap-di-xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-luong-170000-yen1-thang-n18111.html 0
Tuyển lao động Nhật Bản đơn hàng kỹ sư xây dựng
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm kỹ sư xây dựng lương cơ bản 17 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 21:04:43 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-don-hang-ky-su-xay-dung-n18082.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-don-hang-ky-su-xay-dung-n18082.html 0
Tuyển lao động Nhật Bản đơn hàng kỹ sư cơ khí
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm kỹ sư cơ khí lương cơ bản 24-35 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 21:01:12 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-don-hang-ky-su-co-khi-n18081.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-don-hang-ky-su-co-khi-n18081.html 0
Tuyển lao động Nhật Bản đơn hàng cơ khí, chế tạo máy
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm luyện kim, chế tạo máy, cơ khí lương cơ bản 20-24 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 20:55:12 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-don-hang-co-khi-che-tao-may-n18080.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-don-hang-co-khi-che-tao-may-n18080.html 0
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Xay xát gạo
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Xay xát gạo lương cơ bản 15 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 20:36:03 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-xay-xat-gao-n18079.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-xay-xat-gao-n18079.html 0
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Chế Biến thực phẩm
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Chế Biến thực phẩm lương cơ bản 13 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 20:33:23 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-che-bien-thuc-pham-n18078.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-che-bien-thuc-pham-n18078.html 0
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng nông nghiệp
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm nông nghiệp lương cơ bản 15 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 20:32:01 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-nong-nghiep-n18077.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-nong-nghiep-n18077.html 0
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Chế biến thực phẩm
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Chế biến thực phẩm lương cơ bản 15 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 20:30:05 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-che-bien-thuc-pham-n18076.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-che-bien-thuc-pham-n18076.html 0
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Hàn
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Hàn lương cơ bản 15,7 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 20:28:07 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-han-n18075.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-han-n18075.html 0
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Chế tác nhôm
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Chế tác nhôm lương cơ bản 11 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 20:25:57 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-che-tac-nhom-n18074.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-che-tac-nhom-n18074.html 0
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Hàn bán tự động
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Hàn bán tự động lương cơ bản 14,5 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 20:17:29 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-han-ban-tu-dong-n18073.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-han-ban-tu-dong-n18073.html 0
Tuyển Thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng Hàn hồ quang bán tự động
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản làm Hàn hồ quang bán tự động lương cơ bản 15 man]]>
Wed, 21 Dec 2016 20:15:15 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-han-ho-quang-ban-tu-dong-n18072.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-don-hang-han-ho-quang-ban-tu-dong-n18072.html 0
Au pair và kinh nghiệm làm video nộp hồ sơ
Tuyệt đối phải nói thật, luôn gửi một thông điệp xuyên suốt clip là: tôi yêu trẻ con. ]]>
Mon, 19 Dec 2016 14:38:39 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/au-pair-va-kinh-nghiem-lam-video-nop-ho-so-n18039.html http://camnanggiadinh.com.vn/au-pair-va-kinh-nghiem-lam-video-nop-ho-so-n18039.html 0
Tuyển 20 bạn nữ sang Đức làm việc
TUYỂN 20 BẠN NỮ ĐỨC LÀM VIỆC ( Au pair ) & CÓ CƠ HỘI Ở LẠI ĐỊNH CƯ LÂU DÀI]]>
Mon, 19 Dec 2016 14:04:22 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-20-ban-nu-sang-duc-lam-viec-n18038.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-20-ban-nu-sang-duc-lam-viec-n18038.html 0
Tuyển SALES STAFF ưu tiên tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
Tuyển Sales staff Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh như internet, … ; Tele sales; Trực tiếp đi gặp gỡ khách hàng]]>
Mon, 19 Dec 2016 11:49:52 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-sales-staff-uu-tie-tieng-anh-hoac-tieng-nhat-n18037.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-sales-staff-uu-tie-tieng-anh-hoac-tieng-nhat-n18037.html 0
Tuyển quản lý sản xuất cho công ty Nhật Bản
Cần tuyển QUẢN LÝ SẢN XUẤT cho một công ty Nhật Bản chuyên về sản xuất các thiết bị máy tự động.]]>
Fri, 16 Dec 2016 15:27:02 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-quan-ly-san-xuat-cho-cong-ty-nhat-ban-n18015.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-quan-ly-san-xuat-cho-cong-ty-nhat-ban-n18015.html 0
Công ty Nhật cần tuyển PROJECT MANAGER và PROJECT ASSISTANT MANAGER
Tuyển dụng PROJECT MANAGER và PROJECT ASSISTANT MANAGER cho một công ty Nhật Bản chuyên về dịch vụ giải pháp kỹ thuật như EMS (phần mềm nhúng); dịch vụ BPO…]]>
Fri, 16 Dec 2016 15:24:42 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/cong-ty-nhat-can-tuyen-project-manager-va-project-assistant-manager-n18014.html http://camnanggiadinh.com.vn/cong-ty-nhat-can-tuyen-project-manager-va-project-assistant-manager-n18014.html 0
Tuyển nhiều vị trí cho công ty Nhật tại Việt Nam
HR-Link cần tuyển nhiều cho một công ty Nhật Bản chuyên về phân phối CAD/CAM và các giải pháp tích hợp ■ Nơi làm việc: KCN Thăng Long I – Đông Anh – Hà Nội (Có xe đưa đón)]]>
Fri, 16 Dec 2016 14:36:11 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-nhieu-vi-tri-cho-cong-ty-nhat-tai-viet-nam-n18013.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-nhieu-vi-tri-cho-cong-ty-nhat-tai-viet-nam-n18013.html 0
Tuyển thực tập sinh nhà hàng làm việc tại Úc
Chương trình thực tập sinh tại Úcsẽ cung cấp các vị trí thực tập trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tại các vùng Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth ]]>
Thu, 15 Dec 2016 15:33:24 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nha-hang-lam-viec-tai-uc-n17997.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nha-hang-lam-viec-tai-uc-n17997.html 0
Tuyển dụng: Đầu bếp làm việc tại Canada
Tuyển đầu bếp làm việc tại Canada với mức thu nhập tốt và cơ hội định cư]]>
Thu, 15 Dec 2016 14:57:44 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-dung-dau-bep-lam-viec-tai-canada-n17996.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-dung-dau-bep-lam-viec-tai-canada-n17996.html 0
Tuyển lao động thực tập kỹ năng tại Canada
Căn cứ vào kế hoạch tiếp nhận của các tổ chức tiếp nhận Thực tập sinh Canada công ty thông báo về việc đăng ký tuyển chọn lao động đi thực tập kỹ năng tại CANADA]]>
Thu, 15 Dec 2016 14:50:24 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-thuc-tap-ky-nang-tai-canada-n17995.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-thuc-tap-ky-nang-tai-canada-n17995.html 0
Tuyển điều dưỡng làm việc tại Đức
Hiện tại, Căn cứ vào hợp đồng cung ứng lao động đã ký với đối tác Đức, Công ty Tư vấn xuất khẩu lao động chúng tôi cần tuyển điều dưỡng viênđi Đức 2016 làm việc. ]]>
Wed, 14 Dec 2016 15:24:51 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-dieu-duong-lam-viec-tai-duc-n17980.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-dieu-duong-lam-viec-tai-duc-n17980.html 0
Tuyển xuất khẩu lao động đi Úc
Thông báo tuyển dụng lao động xuất khẩu lao đông đi úc 2016 ]]>
Wed, 14 Dec 2016 14:49:26 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-xuat-khau-lao-dong-di-uc-n17979.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-xuat-khau-lao-dong-di-uc-n17979.html 0
Tuyển thực tập sinh Nhật Bản lắp ráp điện tử lương cơ bản 130.000 yên/tháng
Thông báo tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản lắp ráp điện tử lương cơ bản 130.000 yên/ tháng chứ kể làm thêm và phụ cấp ]]>
Tue, 13 Dec 2016 14:39:41 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-lap-rap-dien-tu-luong-co-ban-130000-yenthang-n17964.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-lap-rap-dien-tu-luong-co-ban-130000-yenthang-n17964.html 0
Tuyển thực tập sinh Nhật Bản ngành nhựa lương cơ bản 130.000 yên/tháng
Thông báo tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản ngành nhựa lương cơ bản 130.000 yên/ tháng chứ kể làm thêm và phụ cấp ]]>
Tue, 13 Dec 2016 14:31:24 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-nganh-nhua-luong-co-ban-130000-yenthang-n17963.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-thuc-tap-sinh-nhat-ban-nganh-nhua-luong-co-ban-130000-yenthang-n17963.html 0