Sàn việc làm - RSS Sàn việc làm RSS Sun, 18 Mar 2018 07:24:52 GMT rss:http://camnanggiadinh.com.vn/rss http://camnanggiadinh.com.vn/rss/san-viec-lam-80.rss Tuyển kỹ sư đi Nhật bóc tách bản vẽ thi công
Tuyển kỹ sư đi Nhật bóc tách bản vẽ thi công mức lương cơ bản 18 man / tháng]]>
Fri, 11 Aug 2017 15:25:01 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-ky-su-di-nhat-boc-tach-ban-ve-thi-cong-n19288.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-ky-su-di-nhat-boc-tach-ban-ve-thi-cong-n19288.html 0
Một công ty thương mại của Nhật MỚI THÀNH LẬP cần tuyển những vị trí đầu tiên cho văn phòng tại Việt Nam.
]]>
Fri, 11 Aug 2017 15:12:00 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/mot-cong-ty-thuong-mai-cua-nhat-moi-thanh-lap-can-tuyen-nhung-vi-tri-dau-tien-cho-van-phong-tai-viet-nam-n19287.html http://camnanggiadinh.com.vn/mot-cong-ty-thuong-mai-cua-nhat-moi-thanh-lap-can-tuyen-nhung-vi-tri-dau-tien-cho-van-phong-tai-viet-nam-n19287.html 0
HR-Link. cần tuyển TRỢ LÝ KIÊM HÀNH CHÍNH, PHIÊN DỊCH cho một công ty Nhật Bản chuyên về in ấn.
]]>
Thu, 10 Aug 2017 11:00:19 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/hrlink-can-tuyen-tro-ly-kiem-hanh-chinh-phien-dich-cho-mot-cong-ty-nhat-ban-chuyen-ve-in-an-n19280.html http://camnanggiadinh.com.vn/hrlink-can-tuyen-tro-ly-kiem-hanh-chinh-phien-dich-cho-mot-cong-ty-nhat-ban-chuyen-ve-in-an-n19280.html 0
HR-Link. cần tuyển TRỢ LÝ KIÊM HÀNH CHÍNH, PHIÊN DỊCH cho một công ty Nhật Bản chuyên về in ấn.
]]>
Wed, 09 Aug 2017 14:23:19 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/hrlink-can-tuyen-tro-ly-kiem-hanh-chinh-phien-dich-cho-mot-cong-ty-nhat-ban-chuyen-ve-in-an-n19268.html http://camnanggiadinh.com.vn/hrlink-can-tuyen-tro-ly-kiem-hanh-chinh-phien-dich-cho-mot-cong-ty-nhat-ban-chuyen-ve-in-an-n19268.html 0
Tuyển lao động Nhật Bản ngành nông nghiệp
Tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản trồng hoa lương cơ bản TL 13 man]]>
Tue, 08 Aug 2017 15:49:52 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-nganh-nong-nghiep-n19259.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-lao-dong-nhat-ban-nganh-nong-nghiep-n19259.html 0
HR-Link hỗ trợ khách hàng là một công ty chuyên về tư vấn IT có trụ sở tại Tokyo tuyển dụng 02 NETWORK ENGINEER.
]]>
Tue, 08 Aug 2017 15:33:41 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/hrlink-ho-tro-khach-hang-la-mot-cong-ty-chuyen-ve-tu-van-it-co-tru-so-tai-tokyo-tuyen-dung-02-network-engineer-n19258.html http://camnanggiadinh.com.vn/hrlink-ho-tro-khach-hang-la-mot-cong-ty-chuyen-ve-tu-van-it-co-tru-so-tai-tokyo-tuyen-dung-02-network-engineer-n19258.html 0
Tuyển đi Canada học tiếng và làm quán cafe
Tuyển đi Canada học tiếng và làm quán cafe mức lương từ 30 - 40 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 15:33:27 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-quan-cafe-n19248.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-quan-cafe-n19248.html 0
Tuyển đi Canada học tiếng và làm giúp việc
Tuyển đi Canada học tiếng và làm giúp việc mức lương từ 30 - 40 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 15:25:40 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-giup-viec-n19247.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-giup-viec-n19247.html 0
Tuyển đi Canada học tiếng và làm siêu thị
Tuyển đi Canada học tiếng và làm siêu thị mức lương từ 30 - 40 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 15:18:57 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-sieu-thi-n19246.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-sieu-thi-n19246.html 0
Tuyển đi Canada học tiếng và làm nails
Tuyển đi Canada học tiếng và làm nails mức lương từ 30 - 40 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 15:11:02 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-nails-n19245.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-nails-n19245.html 0
Tuyển đi Canada học tiếng và làm đầu bếp
Tuyển đi Canada học tiếng và làm đầu bếp mức lương từ 30 - 40 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 15:07:45 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-dau-bep-n19244.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-dau-bep-n19244.html 0
Tuyển đi Canada học tiếng và làm trang trại
Tuyển đi Canada học tiếng và làm trang trại mức lương từ 30 - 40 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 14:59:57 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-trang-trai-n19243.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-canada-hoc-tieng-va-lam-trang-trai-n19243.html 0
Tuyển đi Úc học công nghệ thông tin và làm thêm
Tuyển đi Úc học nha khoa và làm thêm mức lương từ 20-30 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 14:45:25 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-lam-them-n19242.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-cong-nghe-thong-tin-va-lam-them-n19242.html 0
Tuyển đi Úc học nha khoa và làm thêm
Tuyển đi Úc học nha khoa và làm thêm mức lương từ 20-30 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 14:42:30 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-nha-khoa-va-lam-them-n19241.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-nha-khoa-va-lam-them-n19241.html 0
Tuyển đi Úc học quản lý kinh doanh và làm thêm
Tuyển đi Úc học quản lý kinh doanh và làm thêm mức lương từ 20-30 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 14:36:15 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-quan-ly-kinh-doanh-va-lam-the-n19240.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-quan-ly-kinh-doanh-va-lam-the-n19240.html 0
Tuyển đi Úc học nails và làm thêm
Tuyển đi Úc học nails và làm thêm mức lương từ 20-30 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 14:31:32 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-nails-va-lam-them-n19239.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-nails-va-lam-them-n19239.html 0
Tuyển đi Úc học trang điểm và làm thêm
Tuyển đi Úc học trang điểm và làm thêm mức lương từ 20-30 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 14:28:46 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-trang-diem-va-lam-them-n19238.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-trang-diem-va-lam-them-n19238.html 0
Tuyển đi Úc học sửa chữa oto và làm thêm
Tuyển đi Úc học sửa chữa oto và làm thêm mức lương từ 20-30 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 14:22:13 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-sua-chua-oto-va-lam-them-n19237.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-sua-chua-oto-va-lam-them-n19237.html 0
Tuyển đi Úc học kế toán và làm thêm
Tuyển đi Úc học kế toán và làm thêm mức lương từ 20-30 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 14:15:01 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-ke-toan-va-lam-them-n19236.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-ke-toan-va-lam-them-n19236.html 0
Tuyển đi Úc học tiếng Anh và làm thêm
Tuyển đi Úc học tiếng Anh và làm thêm mức lương từ 20-30 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 14:08:50 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-tieng-anh-va-lam-them-n19235.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-tieng-anh-va-lam-them-n19235.html 0
Tuyển đi Úc học và làm bánh
Tuyển đi Úc học và làm bánh với mức lương làm thêm từ 20-30 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 13:48:44 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-va-lam-banh-n19234.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-uc-hoc-va-lam-banh-n19234.html 0
HR-Link.Vietnam cần tuyển TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG cho một công ty lớn của Nhật chuyên về dịch vụ vận chuyển, hậu cần.
]]>
Mon, 07 Aug 2017 10:55:42 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/hrlinkvietnam-can-tuyen-tro-ly-truong-phong-cho-mot-cong-ty-lon-cua-nhat-chuyen-ve-dich-vu-van-chuyen-hau-can-n19233.html http://camnanggiadinh.com.vn/hrlinkvietnam-can-tuyen-tro-ly-truong-phong-cho-mot-cong-ty-lon-cua-nhat-chuyen-ve-dich-vu-van-chuyen-hau-can-n19233.html 0
Tuyển đi Đức học và làm thêm điều dưỡng
Tuyển đi Đức học tập và làm thêm điều dưỡng lương từ 10 -20 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 10:35:05 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-duc-hoc-va-lam-them-dieu-duong-n19232.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-duc-hoc-va-lam-them-dieu-duong-n19232.html 0
Tuyển đi Đức học và làm thêm nhà hàng
Tuyển đi Đức học tập và làm thêm tại nhà hàng lương từ 10 -20 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 10:19:40 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-duc-hoc-va-lam-them-nha-hang-n19231.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-duc-hoc-va-lam-them-nha-hang-n19231.html 0
Tuyển đi Đức học và làm thêm đầu bếp
Tuyển đi Đức học tập và làm thêm đầu bếp lương làm thêm từ 10 -20 tr/tháng]]>
Mon, 07 Aug 2017 10:06:24 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-duc-hoc-va-lam-them-dau-bep-n19230.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-di-duc-hoc-va-lam-them-dau-bep-n19230.html 0
TUYỂN GẤP KỸ SƯ LÀM VẬN HÀNH MÁY
]]>
Sat, 05 Aug 2017 11:41:49 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-gap-ky-su-lam-van-hanh-may-n19208.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-gap-ky-su-lam-van-hanh-may-n19208.html 0
HR-Link.Vietnam cần tuyển TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG cho một công ty lớn của Nhật chuyên về dịch vụ vận chuyển, hậu cần.
]]>
Fri, 04 Aug 2017 16:29:42 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/hrlinkvietnam-can-tuyen-tro-ly-truong-phong-cho-mot-cong-ty-lon-cua-nhat-chuyen-ve-dich-vu-van-chuyen-hau-can-n19201.html http://camnanggiadinh.com.vn/hrlinkvietnam-can-tuyen-tro-ly-truong-phong-cho-mot-cong-ty-lon-cua-nhat-chuyen-ve-dich-vu-van-chuyen-hau-can-n19201.html 0
Tuyển kỹ sư gia công cơ khí
Tuyển kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản TL 20 man/tháng]]>
Thu, 03 Aug 2017 10:30:08 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-ky-su-gia-cong-co-khi-n19192.html http://camnanggiadinh.com.vn/tuyen-ky-su-gia-cong-co-khi-n19192.html 0
HR-Link.Vietnam cần tuyển TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG cho một công ty lớn của Nhật chuyên về dịch vụ vận chuyển, hậu cần.
]]>
Tue, 01 Aug 2017 15:13:57 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/hrlinkvietnam-can-tuyen-tro-ly-truong-phong-cho-mot-cong-ty-lon-cua-nhat-chuyen-ve-dich-vu-van-chuyen-hau-can-n19183.html http://camnanggiadinh.com.vn/hrlinkvietnam-can-tuyen-tro-ly-truong-phong-cho-mot-cong-ty-lon-cua-nhat-chuyen-ve-dich-vu-van-chuyen-hau-can-n19183.html 0
Chia sẻ kinh nghiệm làm thêm hữu ích khi du học Canada
]]>
Mon, 31 Jul 2017 10:43:59 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/chia-se-kinh-nghiem-lam-them-huu-ich-khi-du-hoc-canada-n19175.html http://camnanggiadinh.com.vn/chia-se-kinh-nghiem-lam-them-huu-ich-khi-du-hoc-canada-n19175.html 0
HR-Link hỗ trợ khách hàng là một phòng khám của Nhật tuyển LỄ TÂN
]]>
Sat, 29 Jul 2017 09:24:08 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/hrlink-ho-tro-khach-hang-la-mot-phong-kham-cua-nhat-tuyen-le-tan-n19154.html http://camnanggiadinh.com.vn/hrlink-ho-tro-khach-hang-la-mot-phong-kham-cua-nhat-tuyen-le-tan-n19154.html 0
Xin việc làm thêm ở Nhật có khó không?
]]>
Fri, 28 Jul 2017 15:25:15 GMT http://camnanggiadinh.com.vn/xin-viec-lam-them-o-nhat-co-kho-khong-n19145.html http://camnanggiadinh.com.vn/xin-viec-lam-them-o-nhat-co-kho-khong-n19145.html 0