CẨM NANG GIA ĐÌNH – TRAO GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG

Chủ nhật, 25/08/2019

Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 12/2018

27/12/2018 02:08

Trong tháng 12, lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất dành cho khách hàng cá nhân là 7,6%/năm được áp dụng tại các khoản tiền gửi có kì hạn 13 tháng.

lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 122018
Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Nguồn: OceanBank)

Lãi suất Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) trong tháng 12 được giữ nguyên so với tháng 11 ở tất cả các kì hạn và dao động từ 0,5% – 7,6%.

Đối với khách hàng cá nhân, tiền gửi các kì hạn ngắn dưới 1 tháng như 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần đamg có cùng mức lãi suất huy động là 1%/năm.

Tiền gửi có kì hạn 1 tháng có lãi suất là 5,3%/năm; 2 tháng là 5,4%/năm; 3 – 5 tháng là 5,5%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 6 tháng có lãi suất khá cao ở mức 6,9%/năm. Trong khi đó, các kì hạn từ 7 tháng đến 11 tháng đều có mức lãi suất thấp hơn.

Cụ thể, kì hạn 7 tháng đang được hưởng mức lãi suất là 6,2%/năm; 8 tháng và 9 tháng là 6,3%/năm; 10 tháng 6,6%/năm và 11 tháng là 6,8%/năm.

Các kì hạn dài từ 12 tháng trở lên có các mức lãi suất cao hơn rõ rệt. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 7,5%/năm và 13 tháng là 7,6%/năm. Kỳ hạn 15 tháng và 36 tháng có lãi suất là 7,4% trong khi kỳ hạn à 18 tháng có mức lãi suất huy động là 7,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng cá nhân tại ngày 27/12/2018

lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 122018
Nguồn: OceanBank

Đối với khách hàng doanh nghiệp lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiền gửi có kì hạn dao động từ 1 – 6,5%/năm Cụ thể, các kì hạn ngắn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần có cùng mức lãi suất huy động là 1%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng có mức lãi suất lần lượt là 4,3%/năm và 4,5%/năm.

Lãi suất các kì hạn 3 – 5 tháng là 4,7%/năm; 6 – 8 tháng là 5,1%/năm; 10 – 11 tháng là 5,5%/năm.

Mức lãi suất áp dụng kì hạn 10 tháng là 6,2%/năm.

Đặc biệt, tiền gửi kì hạn 11 tháng đang được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,5%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngày 27/12/2018

lai suat ngan hang oceanbank moi nhat thang 122018
Nguồn: OceanBank

Ngoài ra, mức lãi suất dành cho cho các khoản tiền gửi thanh toán và không kì hạn là 0,5%/năm được áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Theo Mạnh Đức/Knh tế tiêu dùng

Đọc thêm

lên đầu trang