CẨM NANG GIA ĐÌNH – TRAO GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG

Thứ bảy, 09/11/2019

Học sinh tựu trường ngày 20-8

20/07/2018 11:00

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch năm học 2018-2019 của giáo dục các cấp trên địa bàn thành phố.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày tựu trường Ảnh: NLĐ

Theo đó, tất cả các bậc học, trừ bậc mầm non, sẽ tựu trường vào ngày 20-8-2018. Các trường sẽ tổ chức khai giảng sau đó hơn hai tuần (ngày 5-9). Riêng bậc mầm non, ngày tựu trường cũng là ngày khai giảng 5-9. Thời gian tổ chức lễ bế giảng của các cấp học từ ngày 27 đến 31-5-2019. Học sinh mầm non và tiểu học đều có 18 tuần thực học trong học kỳ 1 và 17 tuần thực học trong học kỳ 2. Đối với bậc THCS có lịch học nhiều hơn hai bậc học trên một tuần (cả học kỳ 1 và học kỳ 2). Việc xét hoàn thành chương trình cấp tiểu học, THCS đều phải thực hiện trước ngày 15-6-2019.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm theo kế hoạch.

Theo Thanh Tàu/HNM

Đọc thêm

lên đầu trang