Thứ tư, 17/10/2018

Chuyên gia

18/09/2018 12:33

Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho học sinh, sinh viên ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết. Với số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường thất nghiệp…

17/09/2018 11:51

Giảng viên. Trần Thị Mơ – Phó Giám đốc Đào tạo công ty EPGE GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO: Trung tâm giáo dục quốc tế IECD ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội ( FBU)…

17/09/2018 11:27

Bà Nguyễn Hương Lan chuyên gia tư vấn hướng nghiệp thời 4.0 Bà Nguyễn Hương Lan Chủ tịch hội đồng quản trị – Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế (…

17/09/2018 10:59

Phó Giáo Sư.Tiến sĩ. Phạm Văn Sơn Nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực – Bộ Giáo dục và Đào tạo Tổng biên tập tạp chí Thiết bị…

lên đầu trang