Bố bất lực nhìn con gái nhảy sông tự tử
Thấy con gái nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử, ông Vũ vội lao theo cứu nhưng bất ...